Wydrukuj tę stronę

Osłona ochronna silnika Vaquita

Zapobiega zaplątaniu się w śmigle żyłek wędkarskich, chwastów morskich itp.